Sunday, March 1, 2009

polisi perumahan negara

polisi perumahan negara adalah merujuk hubungkait isi rumah (dua atau lebih penghuni tinggal bersama dengan pengurusan terbuka atau perseorangan yang bertanggungjawab atas keperluannnya)dan kediaman (satu bangunan atau sebahagian bangunan yang menjadi tempat tinggal berasingan)

Objektif polisi perumahan negara
semua rakyat Malaysia terutama yang berpendapatan rendah mampu mendpat tempat tinggal dan fasiliti yang berkaitan trmasuk kemudahan asas bagi mencapai kualiti hidup dari segi sosial dan ekonomi,perpaduan dan kesatuan negara.polisi ini digariskasar oleh pelan pembangunan negara

No comments:

Islamic Clock