Friday, July 1, 2011

Sapu Bersih UMNO : Bangsa mengatasi Iman dan Akidah Islam

                                     Otak Celaru : aku ni melayu ka mamak?????
Islam mensakralkan kesatuan agama sehingga ia memotong akar-akar fanatisme buta dan mewajibkan kepada muslimin dan muslimah untuk beriman kepada  ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah:


“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Al Hujurat: 10)


Ajaran Islam ini –yang membangun prinsipnya di atas keseimbangan dan keadilan yang sempurna- dan tidak mungkin mencetak pengikut menjadi biang perpecahan dan perselisihan.

Adapun apabila disebut orang yang beriman maka mereka itu adalah yang menyakini
dan percaya 100% kepada rukun iman yang 6 iaitu :

(1) Beriman kepada ALLAH SWT
                                                           (2) Beriman kepada Malaikat-malaikat
                                                           (3) Beriman kepada Kitab-kitab
                                                           (4) Beriman kepada Rasul-rasul
                                                           (5) Beriman kepada Hari Kiamat
                                                           (6) Beriman kepada Qada dan Qadar

Jelas sekali bahawa orang yang beriman itu bersaudara (mengaku Islam tak solat,tak dikira beriman tu)..Apabila PAS menolak untuk bergabungan dengan UMNO bagi membela orang Melayu Islam,maka banyak cakap-cakap sumbang yang menyatakan PAS itu munafik, mempergunakan Islam dan sebagainya hanya kerana pemimpin mereka (UMNO dan sebahagian ahlinya) merasakan mereka itu cukup beriman untuk dijadikan saudara..

Bagaimana mereka merasakan mereka itu beriman bilamana mereka menolak (tak percaya malah mempersendakan) salah satu rukun Iman..


“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al Hujurat: 13)

Jika UMNO dan juak-juaknya (termasuk ulama suruhan mereka) merasakan mereka paling mulia dari PAS,maka mereka perlu menunjukkan dengan yakin bahawa merekalah kumpulan yang paling bertaqwa .Boleh ke?.Bagaimana caranya..
10 sifat orang bertakwa berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 177 tersebut di atas:
  1. Beriman kepada Allah.
  2. Beriman kepada hari kemudian.
  3. Beriman kepada malaikat-malaikat.
  4. Beriman kepada kitab-kitabNya.
  5. Beriman kepada nabi-nabi.
  6. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir,orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya.
  7. Mendirikan shalat.
  8. Menunaikan zakat.
  9. Orang yang menepati janjinya apabila berjanji.
  10. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan.


Prasangka mereka (UMNO itu paling baik berbanding PAS) tersebut jelas tidak benar, kerana Islam yang diturunkan oleh Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui –yang memahami benar apa yang terjadi pada umat manusia, baik di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, yang pengetahuan-Nya menguasai berbagai persoalan umat masa lalu- tidak menciptakan sebuah sistem yang suci dan arif kecuali pasti mencakup perlindungan terhadap masyarakat minoriti di dalam teks-teks wahyu-Nya yang demikian jelas; tidak ada kecelaruan dan campur aduk di dalamnya.

Dalam Islam faktor ikatan keimanan dan akidah adalah mengatasi faktor kebangsaan..perkara ini lah yang UMNO betul-betul cuai dan tidak memahami kerana merasakan dengan bangsa ini lah mereka boleh menguasai ekonomi,pemerintahan,tanah air, kuasa politik..padahal bagi Islam, apabila tertegaknya akidah Islam dalam setiap jiwa umat,maka dengan sendirinya akan tertegaklah sistem pemerintahan Islam,ekonomi Islam,muamalah Islam sesama sendiri dan kaum lain.


“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa”. ( Al Maidah: 8)

Penolakkan hukum hudud yg terdapat dalam kitab AlQuran Kalamullah itu membayangkan wujudnya tidak yakin dalam hati mereka yang menyangka sudah beriman, walhal tahap ilmu dan pemikiran mereka itu tidak sampai bahkan lagi rendah tarafnya berbandingan isi kandungan di dalam Al-Quran..

Amalan kebangsaan yang melampau juga satu tindakan tidak adil, malah membawa porak-peranda dalam malaysia.Malahan mereka juga keliru dengan bangsa mereka.Mamak India sudah merasakan mereka melayu (mereka sudah malu kot nk mengaku keturunan asal depa).Kita boleh tengok otak-otak bodoh mereka sendiri sudah jelas tidak memahami apa yang bangsa mereka mahu melainkan hanya kesenangan dunia..hidup selesa tidak bererti kita boleh berbangga dengan kejayaan hasil usaha kita mentadbir didunia hingga menyangkakan sistem Allah itu mempunyai kekurangan dan kecacatan yang boleh membantutkan usaha  untuk  maju didunia..kononnya.. 


UMNO sudah jadi lupa daratan..selesa dengan peninggalan saka nenek moyang mereka..hingga cuai dalam memahami kepentingan antara akidah Islam dan kebangsaan yang mereka agungkan ..

No comments:

Islamic Clock